Tag: obama Page 1 / 52

Thanks Idiot

Thanks Idiot

Good Message

Good Message

Thanks Obama

Thanks Obama

How Does This Happen

How Does This Happen

They Will Be Mad

They Will Be Mad

Hypocrites

Hypocrites

The Same Celebrities

The Same Celebrities

Scaled Back

Scaled Back

Do Not Mind Me

Do Not Mind Me

A Generous God

A Generous God
Page 1 of 52 | tag: obama